Team

Epigmenio Lugo Profile

Epigmenio Lugo

Treasurer
Jimmy Salgado Juarez Profile

Jimmy Salgado Juarez

Advisor
Madelyn Pfeifer Profile

Madelyn Pfeifer

Officer
Kristin Lee Profile

Kristin Lee

Officer
Emily Eckermann Profile

Emily Eckermann

Secretary
Valeria Rivera Profile

Valeria Rivera

Risk Manager
Sai Mamidi Profile

Sai Mamidi

Assistant to President
Nathan Romig Profile

Nathan Romig

President